Volg Ons Op Instagram!

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Overzicht
Deze website wordt beheerd door Vintage_Island_Store. Op de hele site verwijzen de termen "wij", "ons" en "onze" naar Vintage_Island_Store. Vintage_Island_Store biedt deze website, inclusief alle informatie, tools en diensten die beschikbaar zijn vanaf deze site aan u, de gebruiker, geconditioneerd op uw aanvaarding van alle voorwaarden, voorwaarden, beleid en mededelingen vermeld hier.

Door onze site te bezoeken en/of iets van ons te kopen, neemt u deel aan onze "Service" en stemt u ermee in gebonden te zijn aan de volgende voorwaarden ("Terms of Service", "Terms"), inclusief de aanvullende voorwaarden en beleidsregels waarnaar hierin wordt verwezen en/of beschikbaar is via hyperlink. Deze servicevoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de site, inclusief gebruikers zonder beperking die browsers, leveranciers, klanten, verkopers en/of bijdragers van inhoud zijn.

Lees deze servicevoorwaarden zorgvuldig voordat u onze website bezoekt of gebruikt. Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van een deel van de site, stemt u ermee in gebonden te zijn aan deze servicevoorwaarden. Als u niet akkoord gaat met alle algemene voorwaarden van deze overeenkomst, heeft u mogelijk geen toegang tot de website of maakt u geen gebruik van diensten. Als deze servicevoorwaarden als een aanbieding worden beschouwd, is de acceptatie uitdrukkelijk beperkt tot deze servicevoorwaarden.

Alle nieuwe functies of gereedschappen die aan de huidige winkel worden toegevoegd, zijn ook onderworpen aan de Servicevoorwaarden. U op elk gewenst moment op deze pagina de meest recente versie van de servicevoorwaarden bekijken. We behouden ons het recht voor om een deel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en/of wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortdurende gebruik van of toegang tot de website na het plaatsen van wijzigingen vormt aanvaarding van deze wijzigingen.

Onze winkel wordt gehost op Shopify Inc. Zij bieden ons het online e-commerce platform waarmee we onze producten en diensten aan u kunnen verkopen.

SECTIE 1 - ONLINE WINKELVOORWAARDEN
Door akkoord te gaan met deze Servicevoorwaarden, verklaart u dat u ten minste de meerjarigheid bent in uw staat of provincie van verblijf, of dat u meerjarig bent in uw staat of provincie van verblijf en dat u ons toestemming hebt gegeven om een van uw minderjarige dep toe te staan endents om deze site te gebruiken.
U mag onze producten niet gebruiken voor een illegaal of ongeautoriseerd doel, noch mag u, in het gebruik van de Service, wetten in uw rechtsgebied overtreden (inclusief maar niet beperkt tot auteursrechten).
U mag geen wormen of virussen of code van destructieve aard verzenden.
Een schending of schending van een van de Voorwaarden zal resulteren in een onmiddellijke beëindiging van uw Diensten.

SECTIE 2 - ALGEMENE VOORWAARDEN
Wij behouden ons het recht voor om iedereen om welke reden dan ook te weigeren.
U begrijpt dat uw inhoud (exclusief creditcardgegevens) onversleuteld kan worden overgedragen en (a) transmissies via verschillende netwerken kan omvatten; en b) wijzigingen om aan te passen aan de technische vereisten van het aansluiten van netwerken of apparaten. Creditcardgegevens worden altijd versleuteld tijdens de overdracht via netwerken.
U stemt ermee in om geen enkel deel van de Service, het gebruik van de Service of toegang tot de Service of contact op de website via welke de service wordt geleverd, te reproduceren, te dupliceren, te kopiëren, te verkopen, door te verkopen of te exploiteren, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons. De koppen die in deze overeenkomst worden gebruikt, zijn alleen voor het gemak opgenomen en beperken of hebben anderszins geen invloed op deze voorwaarden.

SECTIE 3 - JUISTHEID, VOLLEDIGHEID EN TIJDIGHEID VAN INFORMATIE
Wij zijn niet verantwoordelijk als informatie die beschikbaar wordt gesteld op deze site niet juist, volledig of actueel is. Het materiaal op deze site wordt uitsluitend ter beschikking gesteld van algemene informatie en mag niet worden ingeroepen of gebruikt als enige basis voor het nemen van beslissingen zonder raadpleging van primaire, nauwkeurigere, completere of meer tijdige informatiebronnen. Elke afhankelijkheid van het materiaal op deze site is op eigen risico. Deze site kan bepaalde historische informatie bevatten. Historische informatie, noodzakelijkerwijs, is niet actueel en wordt verstrekt voor uw referentie alleen. We behouden ons het recht voor om de inhoud van deze site op elk gewenst moment te wijzigen, maar we zijn niet verplicht om informatie op onze site bij te werken. U stemt ermee in dat het uw verantwoordelijkheid is om wijzigingen in onze site te monitoren.

SECTIE 4 - WIJZIGINGEN IN DE DIENST EN DE PRIJZEN
Prijzen voor onze producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
Wij behouden ons op elk moment het recht voor om de Service (of een deel of inhoud daarvan) op elk gewenst moment zonder kennisgeving te wijzigen of te beëindigen.
Wij zijn niet aansprakelijk voor u of een derde partij voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of stopzetting van de Service.

SECTIE 5 - PRODUCTEN OF DIENSTEN (indien van toepassing)
Bepaalde producten of diensten kunnen uitsluitend online beschikbaar zijn via de website. Deze producten of diensten kunnen beperkte hoeveelheden hebben en zijn alleen volgens ons retourbeleid kunnen worden teruggekomen of uitgewisseld.
We hebben er alles aan gedaan om de kleuren en afbeeldingen van onze producten die in de winkel verschijnen zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. We kunnen niet garanderen dat de weergave van de kleur van uw computermonitor nauwkeurig zal zijn.
Wij behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht om de verkoop van onze producten of diensten aan een persoon, geografische regio of jurisdictie te beperken. We kunnen dit recht van geval tot geval uitoefenen. Wij behouden ons het recht voor om de hoeveelheden van alle producten of diensten die wij aanbieden te beperken. Alle beschrijvingen van producten of productprijzen kunnen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd, naar eigen goeddunken van ons. Wij behouden ons het recht voor om elk product op elk gewenst moment te staken. Elke aanbieding voor een product of dienst op deze site is ongeldig wanneer verboden. Wij garanderen niet dat de kwaliteit van producten, diensten, informatie of ander materiaal dat door u is gekocht of verkregen, aan uw verwachtingen voldoet of dat eventuele fouten in de Service worden gecorrigeerd.

SECTIE 6 - JUISTHEID VAN FACTURERINGS- EN REKENINGGEGEVENS
Wij behouden ons het recht voor om elke bestelling die u bij ons plaatst te weigeren. Naar eigen goeddunken kunnen we de gekochte hoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling beperken of annuleren. Deze beperkingen kunnen bestellingen omvatten die door of onder dezelfde klantenrekening zijn geplaatst, dezelfde creditcard en/of bestellingen die hetzelfde factuur- en/of verzendadres gebruiken. In het geval dat we een wijziging aanbrengen in of annuleren van een bestelling, kunnen we proberen u op de hoogte te stellen door contact op te nemen met de e e-mail en/of factuuradres/telefoonnummer op het moment dat de bestelling werd gedaan. Wij behouden ons het recht voor om bestellingen die naar eigen inzicht door dealers, wederverkopers of distributeurs lijken te worden geplaatst, te beperken of te verbieden.

U stemt ermee in om actuele, volledige en nauwkeurige aankoop- en accountgegevens te verstrekken voor alle aankopen gedaan in onze winkel. U gaat ermee akkoord om uw account en andere gegevens, waaronder uw e-mailadres en creditcardnummers en vervaldatums, onmiddellijk bij te werken, zodat we uw transacties kunnen voltooien en waar nodig contact met u kunnen opnemen.

Bekijk voor meer informatie ons retourbeleid.

SECTIE 7 - FACULTATIEVE GEREEDSCHAPPEN
We kunnen u toegang bieden tot tools van derden waarover we geen controle of invoer hebben.
U erkent en stemt ermee in dat we toegang bieden tot dergelijke tools "zoals het is" en "beschikbaar" zonder enige garantie, vertegenwoordiging of voorwaarden van welke aard dan ook en zonder enige goedkeuring. Wij zijn niet aansprakelijk voor het gebruik van optionele instrumenten van derden of die verband houden met uw gebruik van optionele instrumenten van derden.
Elk gebruik door u van optionele tools die via de site worden aangeboden, is geheel op eigen risico en discretie en u moet ervoor zorgen dat u bekend bent met en goedbent voor de voorwaarden waarop tools worden geleverd door de relevante externe provider(s). We kunnen in de toekomst ook nieuwe diensten en/of functies aanbieden via de website (inclusief het vrijgeven van nieuwe tools en bronnen). Voor deze nieuwe functies en/of diensten gelden ook deze voorwaarden.

SECTIE 8 - LINKS VAN DERDEN
Bepaalde inhoud, producten en diensten die beschikbaar zijn via onze Service kunnen materialen van derden omvatten.
Links van derden op deze site kunnen u doorverwijzen naar websites van derden die niet bij ons zijn aangesloten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of evalueren van de inhoud of nauwkeurigheid en wij garanderen en zullen geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid hebben voor materialen of websites van derden, of voor andere materialen, producten of diensten van derden.
Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade of schade in verband met de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, bronnen, inhoud of andere transacties die worden gedaan in verband met websites van derden. Controleer zorgvuldig het beleid en de praktijken van de derde partij en zorg ervoor dat u ze begrijpt voordat u een transactie uitvoert. Klachten, claims, zorgen of vragen met betrekking tot producten van derden moeten worden gericht aan de derde partij.

SECTIE 9 - OPMERKINGEN VAN GEBRUIKERS, FEEDBACK EN ANDERE INZENDINGEN
Als u op ons verzoek bepaalde specifieke inzendingen (bijvoorbeeld wedstrijdinzendingen) of zonder een verzoek van ons verzendt, stuurt u creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of ander materiaal, online, per e-mail, per post of anderszins (collectief, ' opmerkingen'), stemt u ermee in dat we op elk moment, zonder beperking, bewerken, kopiëren, publiceren, distribueren, vertalen en anderszins gebruik maken van alle opmerkingen die u ons doorstuurt. Wij zijn en zullen niet verplicht zijn (1) om eventuele opmerkingen in vertrouwen te houden; 2. schadevergoeding te betalen voor eventuele opmerkingen; of (3) om op eventuele opmerkingen te reageren.
We kunnen, maar hebben geen verplichting om inhoud die we naar eigen goeddunken bepalen onwettig, beledigend, bedreigend, lasterlijk, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins aanstootgevend zijn of de intellectuele eigendom of deze servicevoorwaarden.
U stemt ermee in dat uw opmerkingen geen inbreuk maken op enig recht van derden, waaronder auteursrecht, handelsmerk, privacy, persoonlijkheid of ander persoonlijk of eigendomsrecht. U stemt er verder mee in dat uw opmerkingen geen lasterlijk of anderszins onwettig, beledigend of obsceen materiaal bevatten, of een computervirus of andere malware bevatten die op enigerlei wijze van invloed kan zijn op de werking van de Service of een gerelateerde website. U mag geen valse e gebruiken e-mailadres, doe alsof je iemand anders bent dan jezelf, of anderszins misleiden ons of derden met betrekking tot de oorsprong van eventuele opmerkingen. U bent als enige verantwoordelijk voor alle opmerkingen die u maakt en de juistheid ervan. Wij nemen geen verantwoordelijkheid en nemen geen aansprakelijkheid voor eventuele opmerkingen geplaatst door u of een derde partij.

SECTIE 10 - PERSOONLIJKE INFORMATIE
Het indienen van persoonlijke gegevens via de winkel valt onder ons privacybeleid. Om ons privacybeleid te bekijken.

SECTIE 11 - FOUTEN, ONJUISTHEDEN EN OMISSIES
Af en toe kan er informatie op onze site of in de Service zijn die typografische fouten, onjuistheden of omissies bevat die betrekking kunnen hebben op productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, productverzendkosten, transittijden en beschikbaarheid.
Wij behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onjuistheden of omissies te corrigeren en om informatie te wijzigen of bij te werken of bestellingen te annuleren als informatie in de Service of op een gerelateerde website op elk moment onjuist is zonder voorafgaande kennisgeving (ook nadat u hebt ingediend uw bestelling).
Wij zijn niet verplicht om informatie in de Service of op een gerelateerde website bij te werken, te wijzigen of te verduidelijken, inclusief zonder beperking prijsinformatie, behalve zoals wettelijk vereist. Er mag geen bepaalde update- of vernieuwingsdatum worden toegepast die in de Service of op een gerelateerde website is toegepast, om aan te geven dat alle informatie in de Service of op een gerelateerde website is gewijzigd of bijgewerkt.

SECTIE 12 - VERBODEN GEBRUIK
Naast andere verboden zoals uiteengezet in de Servicevoorwaarden, is het verboden de site of de inhoud ervan te gebruiken: a) voor onwettige doeleinden; b) anderen te verzoeken onwettige handelingen uit te voeren of deel te nemen; c) het schenden van internationale, federale, provinciale of staatsverordeningen, regels, wetten of plaatselijke verordeningen; d) inbreuk te maken op of inbreuk te maken op onze intellectuele eigendomsrechten of de intellectuele eigendomsrechten van anderen; e) het lastigvallen, misbruiken, beledigen, schaden, belasteren, belasteren, kleineren, intimideren of discrimineren op grond van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, nationale afkomst of handicap; f) het verstrekken van onjuiste of misleidende informatie; g) het uploaden of verzenden van virussen of andere soorten kwaadaardige code die op enigerlei wijze worden of kunnen worden gebruikt die van invloed zijn op de functionaliteit of werking van de Dienst of van een verwante website, andere websites of internet; h) het verzamelen of bijhouden van de persoonlijke gegevens van anderen; i) spam, phish, pharm, voorwendsel, spin, kruip of schaafwond; j) voor elk obsceen of immoreel doel; of (k) om de beveiligingsfuncties van de Service of een gerelateerde website, andere websites of internet te verstoren of te omzeilen. Wij behouden ons het recht voor om uw gebruik van de Service of een gerelateerde website te beëindigen voor het schenden van een van de verboden toepassingen.

SECTIE 13 - DISCLAIMER VAN GARANTIES; BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID
Wij garanderen, vertegenwoordigen of garanderen niet dat uw gebruik van onze service ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos zal zijn.
Wij garanderen niet dat de resultaten die kunnen worden verkregen uit het gebruik van de dienst nauwkeurig of betrouwbaar zullen zijn.
U stemt ermee in dat we de service van tijd tot tijd voor onbepaalde tijd kunnen verwijderen of de service op elk gewenst moment kunnen annuleren, zonder u hiervan op de hoogte te stellen.
U stemt er uitdrukkelijk mee in dat uw gebruik van of onvermogen om de service te gebruiken op eigen risico is. De service en alle producten en diensten die via de dienst aan u worden geleverd, worden (behalve zoals wij uitdrukkelijk vermeld) geleverd "zoals het is" en 'indien beschikbaar' voor uw gebruik, zonder enige vertegenwoordiging, garanties of voorwaarden van welke aard dan ook, uitdrukkelijk of impliciet, inclusief alle impliciete garanties of voorwaarden van handelsgeschiktheid, handelskwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en niet-inbreuk.
In geen geval zal Vintage_Island_Store, zijn onze bestuurders, functionarissen, werknemers, gelieerde ondernemingen, agenten, aannemers, stagiaires, leveranciers, dienstverleners of licentiegevers aansprakelijk voor schade, verlies, claim of enige directe, indirecte, incidentele, bestraffende, bijzondere of gevolgschade van welke aard dan ook, met inbegrip van, zonder beperking verloren winst, gederfde inkomsten, gederfde besparingen, verlies van gegevens, vervangingskosten of soortgelijke schade, hetzij gebaseerd in contract, onrechtmatige daad (met inbegrip van nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of anderszins, als gevolg van uw gebruik van een van de diensten of producten die zijn verkregen met behulp van de dienst, of voor enige andere claim in verband met uw gebruik van de dienst of een product, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, eventuele fouten of omissies in een inhoud, of enig verlies of schade van welke aard dan ook op zich te laten lopen rood als gevolg van het gebruik van de dienst of een inhoud (of product) geplaatst, verzonden of anderszins beschikbaar gesteld via de dienst, zelfs indien op de hoogte van hun mogelijkheid. Omdat sommige staten of rechtsgebieden de uitsluiting of beperking van de aansprakelijkheid voor gevolg- of incidentele schade niet toestaan, is onze aansprakelijkheid in dergelijke staten of rechtsgebieden beperkt tot de maximaal toegestane mate.

SECTIE 14 - SCHADEVERGOEDING
U stemt ermee in om onschadelijk Vintage_Island_Store en onze ouder, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, partners, functionarissen, bestuurders, agenten, contractanten, licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiaires en werknemers, onschadelijk te vergoeden, te verdedigen en vast te houden, van elke claim of eis, inclusief redelijke honoraria van advocaten, die door derden zijn gemaakt als gevolg van of voortvloeien d.m.v. schending van deze Servicevoorwaarden of de documenten die zij per verwijzing bevatten, of uw schending van een wet of de rechten van een derde partij.

SECTIE 15 - VERDRAAGBAARHEID
Indien wordt vastgesteld dat een bepaling van deze Arbeidsvoorwaarden onwettig, nietig of niet afdwingbaar is, is deze bepaling niettemin ten volle uitvoerbaar, en wordt het niet-afdwingbare gedeelte geacht te zijn die uit deze voorwaarden zijn verhard, en doet geen afbreuk aan de geldigheid en uitvoerbaarheid van andere resterende bepalingen.

SECTIE 16 - BEËINDIGING
De verplichtingen en verplichtingen van de partijen die vóór de beëindigingsdatum zijn gesloten, overleven de beëindiging van deze overeenkomst voor alle doeleinden.
Deze servicevoorwaarden zijn van kracht, tenzij en tot beëindigd door u of ons. U deze servicevoorwaarden op elk gewenst moment beëindigen door ons te laten weten dat u onze Services niet langer wilt gebruiken of wanneer u onze site niet meer gebruikt.
Als u naar eigen zeggen niet voldoet, of wij vermoeden dat u gefaald hebt, om te voldoen aan een termijn of bepaling van deze Servicevoorwaarden, kunnen we deze overeenkomst ook op elk moment zonder kennisgeving beëindigen en blijft u aansprakelijk voor alle verschuldigde bedragen tot en met de datum van beëindiging; en/of kan u daarom de toegang tot onze Diensten (of een deel daarvan) ontzeggen.

SECTIE 17 - VOLLEDIGE OVEREENKOMST
Het feit dat wij geen recht of bepaling van deze Arbeidsvoorwaarden uitoefenen of afdwingen, vormt geen afstand van dit recht of dergelijke bepaling.
Deze servicevoorwaarden en alle beleidsregels of exploitatieregels die door ons op deze site of met betrekking tot De Service zijn geplaatst, vormen de volledige overeenkomst en het begrip tussen u en ons en regelen uw gebruik van de Service, waarbij u vooraf of gelijktijdig bent overeenkomsten, mededelingen en voorstellen, mondeling of schriftelijk, tussen u en ons (inclusief, maar niet beperkt tot, eventuele eerdere versies van de Servicevoorwaarden).
Eventuele onduidelijkheden in de interpretatie van deze dienstvoorwaarden mogen niet worden het opstellen van partij.

SECTIE 18 - RECHTSBEHEER
Deze Servicevoorwaarden en eventuele afzonderlijke overeenkomsten waarbij wij u Diensten verlenen, worden beheerst en uitgelegd in overeenstemming met de wetten van Nederland.

SECTIE 19 - WIJZIGINGEN IN DE SERVICEVOORWAARDEN
U op deze pagina op elk gewenst moment de meest recente versie van de servicevoorwaarden bekijken.
Wij behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken een deel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om onze website regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortdurende gebruik van of toegang tot onze website of de Service na het plaatsen van wijzigingen in deze Servicevoorwaarden vormt aanvaarding van deze wijzigingen.

SECTIE 20 - CONTACTGEGEVENS
Vragen over de servicevoorwaarden moeten naar ons worden gestuurd op info@vintageisland.nl.